Lacul Valea de Peşti

Lacul Valea de Peşti

La Valea de Peşti, turistul poate vedea lacul septic care, deşi e închis pentru vizitatori, poate fi admirat din diferite colţuri de la poalele munţilor Vâlcan.
Lacul de acumulare Valea de Peşti a fost construit între anii 1967 – 1973 şi are o înăţime de 56 m, ceea ce-l situează pe locul 35 între cele 246 lacuri de baraje din Romania.
Are un volum de 4,5 milioane mc de apă, o suprafaţă de 31 hectare, adâncimea maximă de 53 m, o lungime de 2,5 km şi se afl ă la altitudinea de 830 m.
Amenajat în apropierea localităţii Câmpu lui Neag – Hunedoara, are ca scop principal alimentarea cu apă în Valea Jiului, iar în perioadele de ape mari are şi scop de producere a energiei electrice şi de atenuare a undelor de viitură.
Pentru completarea alimentării cu apă a municipiului Lupeni, este folosită magistrala de 800mm, prin aducţiune de la barajul Valea de Peşti, alimentându-se doua rezervoare de 1500 mc şi doua rezervoare de 500 mc, apoi de la rezervoare, prin intermediul reţelelor de distribuţie, apa este distribuită la toţi consumatorii.
Dacă, în urma unei calamităţi naturale, s-ar rupe Barajul Valea de Peşti, apele lacului ar matura localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan, Iscroni şi exploatările miniere din localităţile respective.
În apa acestui lac se pot pescui specii de peşti precum: somn, crap, mreana, clean.