Oslea

Muntele Oslea

 

Bătrânii spun că Oslea ar fi fost o fată de o frumuseţe neasemuită, de care Iorgovan, acest Herculean al tărâmurilor predacice s-ar fi îndrăgostit. A fost răpită de balaurul ce sălăşluia în aceşti munţi, dar orbit de frumuseţea ei unui din capetele acestuia a devorat-o. În lupta dusă cu balaurul primul cap tăiat din cele şapte de Iorgovan, a fost cel ce a mâncat frumoasa fata, de durere şi agonie acesta s-a încolăcit pe un munte şi la strâns aşa de tare încât şi astazi se distinge urma balaurului.

Oslea Vara

În vale izvorăşte înspumatul Jiu de vest un fir de apă ce vrea să ne cânte despre foşnetul timpului, curgerea apei ne vorbeşte despre legende care par să se fi risipit prin aceste locuri şi ne invită să ne imaginăm somnul milenar al lui Iorgovan sau al pustnicilor neştiuţi, care au preferat intimitatea Oslei şi a credinţei pământeşti.

Iubitorii de drumeţii  ce vizitează Oslea spun că frumuseţea ei e o cale de acces ce se cere descifrată, o cale de inițiere pe un masiv abrupt, cu pante aproape verticale si cu doar o singură traversare a crestei. Iubitorii sporturilor de iarnă au descoperit în Oslea un paradis al extremului, loc al unei competiţi extreme de schi şi snowboard, unicul hike & ride din ţara noastră. Con Oslea Înfățișarea și poziția muntelui Oslea, ia atras şi pe cei ce cercetează enigmele vieţii, datorită unor posibile apariți a unor câmpuri energetice speciale de înalte vibrații. Unii spun că de aici își luau puterea legendară strămoşii noştri daci. Călătorul care se încumetă să meargă pe muntele Oslea, cu fiecare pas se încarcă de energia spirituală a locului. Piatra pe care calcă turistul are o încărcătură aparte datorită miilor de paşi neştiuţi, rătăciţi pe potecile singuratice în căutarea unei copilării sau adolescenţe definitiv abandonate în dimensiunea amintirii unei porţi neştiute care să facă legătura cu veşnicia sau cu locul în care te aştepţi să-ţi crească aripi, pentru ca apoi să poţi îmbrăţişa dintr-o privire tărâmurile de vis, fără de care nu am putea exista, într-o limita real-ireal unde poţi descoperii limbajul sufletului ce bântuie întru veşnicie în căutarea viselor, iluziilor, speranţelor care încă aşteaptă să fie materializate în slove nerostite despre măreţia unui neam.

O posibilă analogie toponimică găsim cu Oslae (India), Oslany (Cehia), Osli (Ungaria), Oslo (Norvegia, SUA). În sumeriană s-ar traduce drept locul unde este cel ce poartă puterea în braţe, în sanscrită, locul râvnit de divinii duşmani ai zeilor (titanii), iar în latină, locul unde este căpetenia celor puternici şi curajosi.

????????????????????????????????????

Cu o suprafață de aproximativ 232 ha cu înălțimi cuprinse între 1772 și 1946 m și o lungime de peste 4 km, Oslea este un munte zvelt, imaginea sa inconfundabilă poate fi văzută de la mari depărtări, dar asemenea unei cetăți greu de cucerit,este o destinație exclusivistă.


cnipt

 

legende