Turul bisericilor

Turul bisericilor

Una din cele mai interesante şi frumoase forme de turism este turismul bisericesc. Blazaţi de traiul bun şi de dementizarea tentaţiilor lumii aflată în continuă dezvoltare,  regăsim ideea de biserică, de rugăciune, de tradiţional şi de rustic ca o nevoie ancestrală a întoarcerii umanităţii spre spiritualitate, educaţie şi cunoaştere. Acestă escapadă creştină, ce se aseamănă mai mult cu o aventură a sufletului, sperăm să vă mulţumească, iar binecuvântarea să fie un paşaport modern.

Uricani_poza_Page_50_Image_00071.   Biserica „Înălţarea Domnului” – a fost construită în 1870 şi s-a zugrăvit în 1874 când credincioşii au hotărât renovarea sfântului locaş. În anul 1970, biserica a fost refăcută din temelie, iar în 1979 a fost pictată de absolvenţii Şcolii de Pictură Bisericească de pe lângă Patriarhia Ortodoxă Română. Iconostasul, sculptat şi donat, a fost pictat în anul 1982.
S-a sfiinţit la 27 mai 1982 – cu hramul Înălţarea Domnului.

2.   Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – construită între anii 2006 şi 2010, Uricani_poza_Page_49_Image_0003biserica este un edificiu de plan triconic, cu absidele pentagonale, supraînalţat printr-o turlă octogonală centrală zveltă, pe bază patrulateră. În dreptul unicei intrări apusene s-a adosat (alipit) un pridvor deschis de zid, susţinut de opt coloane. Ridicată după planurile unor cunoscuţi arhitecţi biserica face trimitere la străvechile ctitorii moldoveneşti din timpul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

3.   Biserica Greco-Catolică – are ca hram „Înălţarea Domnului”.  Ziua de 17 august 2008, a fost o zi cu semnificaţie deosebită pentru credincioşii greco-catolici hunedoreni din oraşul Uricani deoarece a avut loc sfiinţirea bisericii.Uricani_poza_Page_51_Image_0003

4.   Biserica „Sfântu Gheorghe” din Valea de brazi – a fost construită în anul 1937 sfiinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS Ioan Bălan episcopul Lugojului. Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor în frunte cu Pr. paroh iconom Bociat Lucian, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil bizantin tradiţional românesc”.

5.   Icoanele de la Câmpu lui Neag – se află amplasate pe marginea DN 66A la intrare în localitatea Câmpul lui Neag, în locul numit generic „La bradet”. În acelaş loc, se găseşte de asemenea o cruce monumentală, ridicata în anul 1895 de către preotul greco-catolic Constantin Stanciu, în memoria eroilor locali căzuţi în timpul Razboiului pentru Independenţă (1877-1878), monolitul având încastrat o crucea din cuarţ ce se presupune a fi acea stană de piatră pe care haiducul Neag ar fi amplasat-o în vatra satului Câmpu lui Neag acum mai bine de 600 de ani şi statuile lui Decebal şi Traian.

icoane

6.   Mânăstirea de la Câmpu lui Neag – se află în apropierea Lacului de la Câmpu lui Neag. Construită în ultimul 58600052deceniu, mânăstirea de la Câmpu lui Neag a schimbat faţa unei zone industriale, puternic antropizată de exploatarea huilei. Mânăstirea se află construită în locul în care în trecut a existat satul Câmpu lui Neag, acesta fiind strămutat pentru deschiderea unei cariere de exploatare a cărbunilor.

7.   Biserica cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – se află în extremitatea vestică a depresiunii
Petroşani, pe parcursul superior al Jiului de Vest, la ieşirea din Uricani_poza_Page_50_Image_0004localitatea Câmpu lui Neag, localitate aparţinătoare din punct de vedere administrativ, de oraşul Uricani. Biserica localităţii, purtând hramul “Sfiinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, înfăţişează planul triconic, cu abside poligonale cu trei laturi, iar altarul de formă pentagonală, prezintă un uşor decroş. Biserica a fost construită între anii 1988 şi 1992, iar în anul 1992 au început lucrările de pictură, în tehnica “Fresca”.
Lăcaşul actual a succedat unei ctitoriri din lemn şi cărămidă, cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, ridicată de credincioşii uniţi în anii 1890-1891.

8.   Schitul de maici Pleşa – poarta hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”. În anul Domnului 2010, în apropierea16 localității Câmpu lui Neag, în locul numit Sub Vârful Pleșa, se punea piatra de temelie a unui nou așezământ monahal. Se află la o altitudine de 1200 de metri, iar calea de acces este puţin dificilă dificilă, deoarece traseul de la DN 66A şi până la Schit se realizează mergând pe o potecă aproximativ o oră, o ora jumătate. Schitul de maici din „Pleşa” este şi un punct de belvedere de unde poți vedea așternându-se la picioarele tale Câmpu lui Neag și Cheile Buții, iar în depărtare, Șigleul Mare, este locul unde simţi că lumea se așterne la picioarele tale.

Realizarea acestui tur este posibilă într-o zi, deplasarea între locurile sfiinte putându-se efectua cu automobilul sau cu bicicleta.

Sunte-ţi interesaţi?

Contactaţi sau vizitaţi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani.

Turism ecumenic