Peştera nr. 4 din Scocul Scorotei

Peştera nr. 4 din Scocul Scorotei

Localizare
Deschiderea peşterii este situată în versantul stâng al Scorotei, la 100m în amonte de confl uenţa acesteia cu Jiul de Vest.
Dimensiuni. L=377,2m, D=26m, E=48m, Cr=7,8m, Aa=1150m, Ar=50m.

Descriere
Peştera are două deschideri de dimensiuni mari (10×6. 5x5m) care se unesc în spatele unui pilier în galeria unică, care se ramifi că în două într-o sală, cele două ramuri dând naştere unui pilier central. Această sală este concreţionată. Extremitatea nordvestică a sălii este formată de un puţ cu o denivelare de – 23 m cu terminusul în fund. În partea opusă puţului (traversarea puţului) se găseşte sala fi nală care are două ramuri descendente colmatate cu argilă. Genetic, peştera este o meandrare a văii Scorota. În prima fază, deschiderile actuale ale peşterii au funcţionat ca resurgenţă, iar o dată cu schimbarea nivelului de bază al regiunii, au rămas ca nivel fosil, drenul principal pierzându-se prin puţul din sectorul central al peşterii.

Uricani_poza_Page_42_Image_0003 Uricani_poza_Page_42_Image_0004