Peştera cu corali

Peştera cu corali

Localizare
Peştera cu Corali este situată pe Valea Jiului de Vest, în versantul drept al Scocului Mare, chiar în dreptul acestuia cu Valea Scorotei, la o altitudine relativă de 100 m şi o altitudine absolută de 1080 m.

Acces
Intrarea peşterii este mascată de arbuştii ce acoperă versantul culmii Cioaca. Accesul auto este asigurat de DN 66A ce urcă din Câmpu lui Neag, până dincolo de Câmpuşel, având o lungime de 17 km (până la Peştera cu Corali cca 12 km).
Camparea se poate face în zonele Câmpuşel, Poiana Mielului şi poieniţele de pe malul Scocului Mare.

Condiţii de vizitare
Vizitarea normală dureaza 1 ora. Sunt necesare salopetă, cască de protecţie, surse duble de lumină. Nu se recomandă vizitarea în grupuri mai mari de 4 persoane.

Descriere
După intrarea înaltă de 3 m, urmează un pasaj uşor accidentat, cu bolovani mari. În tavan putem admira formaţiuni masive de mondmilch, albe ca laptele, în formă ovoidă (“oul lui Columb”). Aceste formaţiuni, doar parţial solidifi cate, sunt legate de temperaturile negative din perioadele reci ale anului şi apar frecvent în zona de intrare a peşterilor din Retezat.
După 50 m, înaintarea este oprită de o săritoare de 4 m, pe care o putem coborâ fi e direct, folosind prizele alunecoase (! Atenţie ! ), fi e strecurându- ne pe dreapta, printre doi bolovani mari. Ajunşi la baza săritorii, constatăm că peisajul este radical modifi cat: podeaua, pereţii şi tavanul sunt căptuşiţi cu o puzderie de muguri de piatră, maro, roşii şi mai rar albi.
Acestea sunt coralitele, forme de depunere mai puţin obişnuită a carbonatului de calciu din peşteri şi în geneza cărora factorii microclimatici joacă un rol determinant, în acest caz, prezenţa săritorii de 4 m a fost cea care a determinat stabilirea curenţilor de aer în acest “fund de sac”.
Porţiunea bogată în coralite nu are mai mult de 30 m lungime, dar numeroasele stalactite şi stalagmite perlate, crustele şi draperiile cu coralite justifi că efortul de a fi venit până aici.
Amatorii de fotografi i trebuie să fi e înarmaţi cu accesoriile necesare fotografi erii de aproape, pentru a putea fi xa pe pelicula formele capricioase, neobişnuite ale acestui microunivers mineral.
Peştera este formată de un vechi drenaj de versant, care a lărgit prin dizolvare o litoclază locală. Este o galerie unică, lungă de 83 m, fără ramifi caţii.

Date istorice
Peştera cu Corali a fost descoperită de Cercul speologic “Foc Viu” în 1969. În 1971 a fost închisă cu o poartă metalică şi cu acelaşi prilej s-a realizat şi planul peşterii de către C. Goran. Cu toate măsurile de protecţie luate, peştera a fost victima unor acte de vandalism, pierzând câteva dintre podoabele sale de preţ. În peşteră s-au realizat şi două fi lme documentare (1971 şi 1980), precum şi cercetări de biospeologie.