Lăcaşuri de cult

Biserica “AdoUricani_poza_Page_49_Image_0003 Uricani_poza_Page_49_Image_0004rmirea Maicii Domnului”
Între anii 2006 şi 2010, a fost construită biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, un edificiu de plan triconic, cu absidele pentagonale, supraînalţat printr-o turlă octogonală centrală zveltă, pe bază patrulateră. În dreptul unicei intrări apusene s-a adosat (alipit) un pridvor deschis de zid, susţinut de opt coloane.
Ridicată după planurile unor cunoscuţi arhitecţi biserica face trimitere la străvechile ctitorii moldoveneşti din timpul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Uricani_poza_Page_50_Image_0007 Uricani_poza_Page_50_Image_0005Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului”
Această sfântă biserică cu hramul “Înălţarea Domnului” din Mailat – Uricani, a treia în acest loc, a fost construită în 1870 pe cheltuiala enoriaşilor.
S-a zugrăvit în 1874 când credincioşii au hotărât renovarea sfântului locaş, astfel în 1970, biserica a fost refacută din temelie. În 1979, biserica a fost pictată de absolvenţii Şcolii de Pictură Bisericească de pe lângă Patriarhia Ortodoxă Română.
Iconostasul, sculptat şi donat, a fost pictat în 1982 pe cheltuiala consiliului parohial şi a credincioşilor creştini ortodocşi din Uricani. S-a sfi nţit la 27 mai 1982 – cu hramul Înălţarea Domnului.

 

Uricani_poza_Page_50_Image_0004Biserica cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
În extremitatea vestică a depresiunii Petroşani, pe parcursul superior al Jiului, se afl ă localitatea Câmpu lui Neag, localitate aparţinătoare din punct de vedere administrativ, de oraşul Uricani. Biserica localităţii, purtând hramul “Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, înfăţişeazăplanul triconc, cu absidele poligonalecu trei laturi; altarul de formă pentagonală, prezintă un uşor decroş.
Biserica a fost construită între anii 1988 şi 1992, când au început lucrările de pictură, în tehnica “Frescă”.
Lăcaşul actual a succedat unei ctitoriri din lemn şi cărămidă, cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, ridicată de credincioşii uniţi în anii 1890-1891.

Uricani_poza_Page_51_Image_0003

 

Biserica “Sf. Gheorghe”
Biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Valea de Brazi, Uricani a fost construită în anul 1937 sfinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS Ioan Balan episcopul Lugojului.
Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor în frunte cu Pr. paroh iconom Bociat Lucian, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil bizantin tradiţional românesc”.

 

Mânăstirea Câmpul lui Neag                                                     Biserica Greco – Catolică

Uricani_poza_Page_51_Image_0007

Uricani_poza_Page_51_Image_0005Uricani_poza_Page_51_Image_0006Uricani_poza_Page_51_Image_0004